Vaatimukset

Lähiluontoa

Jokaiselle kävelykeskustan ulkopuolella asuvalle helsinkiläiselle on taattava lähiluontokohde ja virikkeellinen virkistysalue. Keskustassa Töölönlahti on puhdistettava ja puisto suunniteltava toiminnalliseksi sekä lapsiystävälliseksi. Keskuspuistoon ei tule rakentaa. Kivinokkaa on kehitettävä virkistysalueena ja liittää vesibussireitteihin.

Tiivis asuntorakentaminen ei saa tarkoittaa levittäytymistä virkistysalueille tai lähiluontoon. Täydennysrakentaminen ei tule toteuttaa rakentamalla kalliisti kallioiden tilalle tai paljon maanmuokkausta tarvitsemiin kohtiin. Näin vältetään myös asukkaiden lähiluonnon väheneminen. Täydennysrakentaminen tulee pääsääntöisesti toteuttaa antamalla lisää rakennusoikeutta sitä haluaville taloyhtiöille.

Rannat on pidettävä viheralueina, kaikkien käytössä olevina vapaina alueina. Kaavoitussuunnitelmissa on käytettävä teema- ja paikannustietoa. Näin asukkaat voivat valita oman kiinnostuksen mukaisia suunnitelmia seurattavaksi, joko määrittelemällä tietyn alueen tai teeman, esimerkiksi Itä-Helsingin tai ylipäätään luontoalueet tai tarkemmin vaikka Malmilla suunniteltavat asemakaavat.

Kaupunkimetsät ovat Helsingissä luontoarvoiltaan parempia kuin Etelä-Suomen talousmetsät, ja arvokkaimmat kohteet on suojeltava viipymättä. Suunnitellut luonnonsuojelualueet Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa tulee toteuttaa.

 • Lähiluontoa tulee säilyttää nykyistä enemmän, ja sen tulee olla myös metsää
 • Lähiluontoa on arvostettava terveyttä edistävänä ja kunnan sosiaalikuluja vähentävänä
 • Kaavoituksessa tulee osallistaa asukkaita ja kartoittaa käytössä olevat pienetkin luontokohteet
 • Rannat on pidettävä avoimina
 • Helsingin luonnonsuojeluohjelma tulee toimeenpanna
 • Kaavoitussuunnitelmiin on liitettävä teema- ja paikannustietoa, jotta niiden seuraaminen helpottuu ja niille voi tehdä uudenlaisia seurantaohjelmia, tekstiviestipalveluita ja ’äppejä’
 • Kaupunkirakenteen tulee suojella erityisryhmiä kuten lapsia, vammaisia ja vanhuksia sekä palvella tulevaisuuden nopeitakin edistysaskelia liikkumisen ja asumisen saralla.

Lähiluontoa

Lähipalveluita

Kaikille on taattava tarvitsemansa palvelut lähelle, pisimmillään yhden joukkoliikennevälineen matkan päähän. Palveluiden keskittämistä on varottava sillä usein keskittäminen tuo lisäkustannuksia kiinteistö- ja vuokrakuluissa sekä tuottaa kynnyksiä palvelun tarpeessa oleville. Julkiset palvelut on toteutettava omissa tiloissa, ja näin säästäen vuokrakustannuksissa.

Laboratoriopalveluita on oltava jokaisella terveysasemalla, esimerkiksi hyödyntäen kevyempiä näytteidenottomenetelmiä ja digitaalisia uudistuksia. Lääkäri- ja terveyshoitajakäynnit on oltava maksuttomia. Tutkittua tietoa on käytettävä säästökohteiden tunnistamisessa ja painotettava ennaltaehkäisevää työtä. Esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus toisi tutkimusten mukaan moninkertaiset säästöt.

Ensi- ja turvakoteja on lisättävä sekä poikien- ja tyttöjen talojen rahoitus on turvattava sekä säilytettävä sijainti metroradan varrella. Mielenterveyspalveluita on saatava omana päivystyksenään.

 • Terveyskeskusmaksuja ei peritä ja palvelut ovat myös paperittomille
 • Posti-, Otto- ja kirjastopalvelut löytyy läheltä
 • Asukastiloja tuetaan ja jokaisessa lähiössä on asukkaiden käyttöön julkinen tila
 • Harrastustakuu jokaiselle lapselle vanhempien tulotasosta riippumatta
 • Stadin skeittiohjelma tulee toteuttaa ja säilyttää ’Suvilahden parkki’
 • Maksuton varhaiskasvatus ja päivähoitopaikka kaikille lapsille
 • Palvelutilat, kadut ja -kiinteistöt esteettömiksi!
 • Maksuton liikuntakortti takuu- ja kansaneläkkeellä oleville
 • Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä, enintään 6 lasta/työntekijä.
 • Lisää työntekijöitä vanhustenhoitoon. Vähintään 0,8 hoitajaa vanhusta kohden.
 • Jokaisella tulee olla lähipalveluna mahdollisuus maksuttomaan internettiin, joko kirjastopalveluna tai alueen asukastilassa. Vaalilupaukseni (v. 2012) internetistä kaupungin jokaiseen vuokra-asuntoon toteutui loppuvuonna 2016.

Kohtuuhintaista asumista

asuminen

Helsingin on rakennettava vuosittain enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Helsingin asuntotuotannossa on käytettävä esittämääni Atrain-mallia, jossa kaikkia asuntomuotoja rakennetaan 33%. Nyt jakauma on 25% kohtuuhintaista, 30% välimuotoa ja 45% kovan rahan asuntoja. Malli tarkoittaisi 600 kappaletta kohtuuhintaista asuntoa vuodessa lisää. Helsingin asuntojonossa on noin 15 000 hakemusta. Asunnottomia on Helsingissä yli 3500 henkilöä.

 • Helsingin on pyrittävä asuntotakuuseen ja vähennettävä aktiivisesti asunnottomuutta
 • Lisää kaupungin omaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa!
 • Varataan lisää tontteja voittoa tavoittelemattomaan rakentamiseen ja vaaditaan kaavoitetut tyhjillään seisovat tontit rakennettaviksi
 • Tontinvuokrat pidetään alhaisina ja kiinteistöveroa ei nosteta asuntojen kohdalla
 • Pitkäaikainen asunnottomuus on poistettava Helsingistä vuoteen 2020 mennessä. Tuettua asumista on lisättävä ja otettava käyttöön Avaimet käteen -malli, jossa asunnon voi saada myös ilman täyttä päihteettömyyttä.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen lipunhintoja tulee laskea ja lippujen vaihtoaika tulee pidentää kolmeen tuntiin. Liikkuminen on kaupungissa välttämätöntä ja sen tulee olla mahdollisimman huokeaa. Vaihtoajan pidentäminen vähentäisi liputta matkustamista sekä kannustaisi pidempiin matkoihin ja ajanviettoon kaupungilla, elävöittäen Helsinkiä.

Helsingin tulee vaatia valtiolta suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen lisäystä ja kaupungin on korvamerkittävä summa rahoitusosuutensa lisäksi, joka kohdistuu autoilijoiden saattamiseksi joukkoliikenteen piiriin. Metrojen ja yöbussien on kuljettava pitempään.

Ruuhkamaksuja tulee kokeilla, jos ne toteutetaan yksittäisillä kameroilla paikannustiedon sijaan ja tulot osoitetaan joukkoliikenteelle.

 • Lipunhintoja on laskettava
 • Lippujen vaihtoaika on nostettava kolmeen tuntiin
 • Ruuhkamaksuilla lisärahoitusta joukkoliikenteelle
 • Yömetro takaisin! Toimin myös Yömetro-kuntalaisaloitteen vastuuhenkilönä. Allekirjoita aloite osoitteessa: bit.ly/yömetro

Rahoitus

Säästöjä on haettava pitkäjänteisellä politiikalla, jossa päätösten myönteiset vaikutukset vähentävät tulevaisuudessa menoja. Korjaavat toimenpiteet sosiaali- ja varhaispalveluissa ovat usein kalliita ja merkki huonosta politiikasta. Ennakoivat toimenpiteet ovat vaikuttavia, estävät sairauskierteitä ja parantavat elämänlaatua pysyvästi.

Kuntaveroa voi nostaa maltillisesti jos palveluita uhkaa leikkaaminen. Kiinteistöveroa voidaan nostaa tonttien osalta, jolla ei ole asumista. Ruuhkamaksuja voidaan kokeilla, kunhan tulot korvamerkitään joukkoliikenteen parantamiseen ja vuorojen tihentämiseen ympäri vuorokauden. Säästöihin tulee pyrkiä uuden tekniikan avulla, esimerkiksi LED-valoihin on siirryttävä ulkovalaistuksessa.

Helsinkiin kohdistuva valtava potentiaali turismin saralla on hyödynnettävä paremmin, erityisesti saaristo- ja luontomatkailun osalta.

Henkka mielenosoituksessa