Kalasataman jonotuskeskukselle stoppi – tervetuloa terveysasema

Tiistaina sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätetään Kalasatamaan suunnitellun terveysaseman laajentamisesta. Uuden kaupunginosan terveyspalveluiden laatu ja toiminta on noussut koko kaupungin yhteiseksi päätökseksi siihen liitetyn terveysasemien siirron tähden. Esityksessä on mainittu Vallilan, Kallion ja Herttoniemen terveysasemien lakkauttaminen. Taustaa tälle ovat linjaukset siitä että terveyspalveluiden neliömäärät eivät kasvaisi.

Esityksessä järjetön osa on juuri toimivien terveysasemien kohtalo. Tämä ns. Helsingin tauti jossa päätetään paperilla että päätös on hyvä ja käypä – tietämättä mitään lopullisesta tuloksesta – näyttäytyy nyt pelkästään julkisten terveyspalveluiden alasajona. Kyseisen viraston apulaiskaupunginjohtajan kokoomuksen Laura Rädyn mielipiteen ja puolueensa mietteet tietäen voidaan ajatella tällaisen agenda sisältyvän.

Laajennuksesta voi hyvin päättää, mutta liian pitkälle vietyjä päätöksiä muiden terveysasemien kohtalosta ei tulisi tehdä samalla. Nähdäkseni kyseisen päätöksen suuruutta ei monikaan ymmärrä.

1.) Terveysasema olisi massiivinen. Lääkäri-hoitaja pareja olisi yli kolmekymmentä. Terveysasemalla olisi katettavanaan alue jossa asuu yli kuudesosa kaikista helsinkiläisistä.

2.) Terveysasema on ensimmäinen ’uudenlainen’ terveysasema jossa terveyspalveluiden lisäksi saman katon alla on sosiaalipalveluita. Aikaisemmin tätä on pilotoitu paljon pienemmässä mittakaavassa ja lopullisesta toimintatavasta on vielä avoimia kysymyksiä.

3.) Alueellinen tuntemus / Liikenteellinen toimivuus / Terveysaseman toiminta
ovat kaikki tärkeitä tekijöitä hyvään ja toimivaan kokonaisuuteen. Päivääkään toiminnassa ollutta terveysasemaa ei voida valjastaa suuren olemassaolevan väestön terveydenhuollon, asukkaiden perusoikeuden, takaajaksi.

Ei ole ylipaisuteltua toivoa kyseistä päätöstä tehtävän helsinkiläisten terveys edellä. Toimiva terveysasema ennaltaehkäisee pitkiä sairasteluja ja tasaa terveyseroja. Isoista terveyskomplekseista ei tänäpäivänä ole mitään takeita ja asukkaiden terveysturvan puolesta ovat pienet askeleet suuria myllerryksiä turvallisemmat.

Herttoniemen ja Kallion terveysasemia en näe missään vaihtoehdossa olevan järkevä lakkauttaa. Erityisesti Herttoniemen tilanteessa tulisi myös Herttoniemen sairaala säilyttää ja kehittää yhdessä parhaillaan peruskorjattavan terveysaseman. Se olisi halvinta, tehokkainta ja parasta politiikkaa – kerrankin kaupunkia johdettaisi asukkaiden mielipiteiden ja äänestystoiveiden mukaisesti.

Päivitys: Torjuntavoitto! Lakkautettavia/Kalasatamaan siirrettäviä terveysasemia ei nimetty vaan päätös niistä pistettiin jäihin ja aiheeseen palataan keväällä ”palveluverkkoselvityksen” valmistuttua.