Nuoret! Rohkaistukaa vaikuttamaan


Helsingin nuoret – aktivoitukaa! Rohkeasti mukaan vaikuttamaan.

Haloo Herttoniemi (kts. tiedote) kutsuu mukaan keskustelemaan alkoholimainonnasta Herttoniemenrannan ala-asteelle
4.4. kello 17:00-20:00.

Tapahtuma alkaa monipuolisella oheisohjelmalla kello 17-18. Luvassa kilpailuja, toimintaa ja tarjoilua näyttelijä Tuukka Leppäsen siivittämänä!

Paneelikeskustelussa kello 18-20 nuoret haastavat päättäjät vastaamaan kysymyksiin median asenteista ja vaikutuksista nuorten päihteidenkäyttöön.

Paneelia on alustamassa ja juontamassa Semiootikko Vaula Norrena, joka avaa muutaman mainoksen avulla miten media pyrkii vaikuttamaan nuoriin…

Henkka suosittelee:
Allekirjoita alkoholimainonnan vastainen adressi.

———————————————————————————-

Haloo Herttoniemi on Helsingin kaupungin terveyskeskuksen Terveellinen kaupunginosa -hankkeen alahanke, jonka on tarkoitus tukea Herttoniemen suurpiirin nuorten päihteettömyyttä ja päihteiden käytön ehkäisyä vertaistoiminnan, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen kautta. Ryhmään, joka on kokoontunut keväästä 2009, kuuluu 15–17-vuotiaita nuoria sekä alueella työskenteleviä ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisestä kiinnostuneita aikuisia.

Vuonna 2010 tehdyssä ympäristöanalyysissa pureuduttiin alueen nuorten päihteidenkäyttöön ja siihen vaikuttaviin taustatekijöihin ja saatujen tulosten perusteella päätettiin haastaa paikallispoliitikkoja keskustelemaan siitä, miten piilo- ja mielikuvamainonnalla vaikutetaan nuorten päihdekäyttäytymiseen. Haloo Herttoniemi järjestää Rohkaistu vaikuttamaan –tapahtuman Herttoniemenrannan ala-asteella (Petter Wetterin tie 5) maanantaina 4.4.2011 klo 17-20.