Kaupungin vuokra-asuntoyhtiössä tapahtuu

Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö – Heka pääsi 3. tammikuuta Helsingin Sanomiin otsikolla: ”’Pöyristyttävää demokratian halveksuntaa’ – Sinnemäki korvasi kaupungin vuokra-asuntoyhtiön poliittiset edustajat virkamiehillä.” Mitä tapahtui?

Lyhyt versio on se että Hekan hallitus ei saanut haluamaansa henkilöä valituksi toimitusjohtajaksi kaikkiin Hekan alueyhtiöhin. Hekassa on paraikaa 21 alueyhtiötä joilla jokaisella on oma päättävä elimensä. Eli kun konsernin, jossa on itsenäisiä alueita, hallitus ei saanut tahtoaan läpi – kuten joskus demokratiassa käy – niin Hekan hallitus näytti ovea näille päätöksentekijöille. Näiden tilalle valittiin omasta takaa henkilöt, jotka seuraisivat Hekan hallituksen tahtoa. Emoyhtiöllä on tietenkin kaikki valta nurista alueyhtiöstä, jotka eivät seuraa sen tahtoa, mutta miinaan astuttiin kun hallituksiin ei nimetty kaupunginvaltuuston päätösten mukainen poliittinen edustus. Näin ollen SDP:n ja SKP:n luottamustoimet Heka:n alueyhtiöissä eivät enää täyttyneet valtuustossa sovitulla tavalla.

Otin itse kaupunginhallituksessa asian esiin 24. lokakuuta viime vuonna ja saimme pintapuolisen tiedoksiannon asiasta. Asia tulisi nousemaan esiin kaupungin konsernijaostossa, jossa käsitellään kaupungin yhtiöiden toimintaa. Olen myös siellä jäsen. Odottavan aika on pitkä ja käsiteltäväksi en odota saavani asiaa ehkä ikinä. Luvattu on jo se että alueyhtiöiden kokoonpanot palaavat jälleen kaupunginvaltuuston asettamaan uomaan. Millon se tapahtuu on sitten asia erikseen. Nimittäin Hekan hallitus on joulukuussa päättänyt alueyhtiöiden roimasta vähentämisestä, ja laupeat alueyhtiöt ovat valtti saada asia nopeasti purkkiin. Heka on päättänyt yhdistää 21 alueyhtiötä viideksi vuoden 2018 alusta.

Edes konsernijaosto jolla olisi valta vaatia Hekan hallituksen päätöksiä tarkasteltavaksi – niin alueyhtiöiden hallitusten erottamisissa – kuin fuusiopäätöksissä – ei sitä tee. Virkahenkilöistä koostuva Hekan hallitus jatkaa tällöin ns. hyväksyttyä linjaa.

Kun konsernijaostossa 14. marraskuuta käsiteltiin Hekan ajankohtaiskatsausta oli päätökseen ympätty että ”Heka:n omistamien alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden fuusiosuunnitelma ei edellytä konsernijaoston erillistä ennakkohyväksyntää, kun kysymys on Heka:n tytäryhtiöiden organisaation operatiivisesta järjestelystä, jota ei voi pitää konserniohjeen tarkoittamalla tavalla taloudellisesti merkittävänä tai periaatteellisesti laajakantoisena.” Emme tätä Silvia Modigin kanssa nielleet ja teimme vastaesityksen, jossa vaadimme päätöstä käsiteltäväksi vähintäänkin konsernijaostossa. Jossa sielläkään ei ole kaikkia valtuuston puolueita edustettuina, mutta edes joitain vaaleilla valittuja päättäjiä. Esitystä kannatti ainoastaan perussuomalaisten Mika Raatikainen. Hävisimme 2-6 (vastaan Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti & Ulla-Marja Urho. Tuomas Rantanen äänesti tyhjää). Jätimme päätökseen eriävän mielipiteen, joka kuului:

”Katsomme että avoimuuden hengessä ja jotta Helsingin kaupungin omistajaohjaus toteutuisi mahdollisimman hyvin ja läpinäkyvästi, olisi alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden fuusiosuunnitelma pitänyt tuoda konsernijaostoon ennakkohyväksynnän tekemistä varten.

Hekan asunnoissa asuu yli 80 000 helsinkiläistä ja luottamushenkilöillä tulee olla mahdollisuus valvoa ja ohjata oman yhtiönsä toimintaa. Vaikka juridisesti ei ennakkohyväksyntää vaadita niin avoimuuden, päätöksentekoon läpinäkyvyyden ja asukkaiden luottamuksen takia olisi päätös pitänyt alistaa konsernijaoston päätettäväksi.

Jatkossa on harkittava onko tarpeellista nimetä Heka oy:n hallitukseen myös poliittisia luottamushenkilöitä paremman ohjauksen ja valvonnan varmistamiseksi.”

Loppukaneetiksi voisi todeta että Hekan hallitus tarvitsee vaaleilla valittuja silmiä, käsiä ja päätöksiä. Virkahenkilövalta, ns. teknokratia, velloo Helsingissä ja voi hyvin – isojen puolueiden siunauksella.

Kirjoitus on ilmestynyt 4.1.2017 Uuden Suomen blogipalvelussa.
http://nyholm.puheenvuoro.uusisuomi.fi/228922-kaupungin-vuokra-asuntoyhtiossa-tapahtuu