Kohti maksutonta joukkoliikennettä?

 

Metro suunniteltiin maksuttomaksi liikennevälineeksi

Haluan politiikalla toteuttaa ihmisten toiveita ja edistää eri tahtoja. Haluan toteuttaa politiikkaa joka kumpuaa ihmisten tarpeista ja unelmista. Jotain huomenna saavutettavissa olevaa tai pidemmällä tähtäimellä jotain utopistista, joka riisutaan vaatteistaan mahdolliseksi ja arkiseksi itsestäänselvyydeksi. ”Tietenkin naiset saavat äänestää” ja ”Tietenkin Helsingissä on metro”. Tahdon luoda jotain elämistä helpottavaa ja yhteistä hyvää.

M A K S U T O N // J O U K K O L I I K E N N E

Vastustajat huutavat täyttä kurkkua joko ”liian kallista” tai ”ei hyödytä mitään”. Vitut.

Kaupunki kasvaa ja matkojen pituudet sen myötä, silti kaupungin päättäjät eivät osaa valita liikkumismuotojen paletista mitään tiettyä suosikkia. Kaikki on mukamas mahdollista, mutta samalla mikään ei ole mahdollista yleisen kaaoksen ja ruuhkien takia. Tiedämme tutkimuksista jotka kummittelevat meitä. Muistuttavat vuosittain joko huonosta ilmanlaadusta tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristöllemme. Olisipa tahtoa toimia.

Politiikan saralla ei kuitenkaan tapahdu tai kuohu. Kokoomus ratsastaa jälleen pahentamistalkoiden hengessä ja julistaa ”uudistushaluaan”. Oikeaa uudistushalua viitoittaa kuitenkin erilainen liike. Liike joka vaatii sujuvampaa Helsinkiä. Pääkaupunkia jossa kaikki liikkuu, ympäristön ja ihmisen ehdoilla, kellonajasta riippumatta – kuitenkaan hektisyyttä lisäämättä, perusajatuksenaan vapaudenkaiho.

On korkea aika ottaa rohkeita askelia, tai edes unelmoida rakentavasta keskustelusta liikkumistavoista Helsingissä. Kaupunkilaiset ovat tässä mielessä jo edellä. Kyselyissä maksuttomuus on saanut valtavan tuen. Vastaus puolueilta ja ehdokkailta ei täten voi olla välinpitämätön ja poissulkeva.

Heräämme toivoon kuullessamme Maarianhaminasta. Jopa Tallinnassa tehdään sitä! Myös lähialueen muut pääkaupungit harkitsevat maksuttomuuteen siirtymistä! Ehkä me olemme valmiita ehdotuksille helsinkiläisestä maksuttomasta joukkoliikenneratkaisusta? Keskustan teitä kun ei voi rajattomasti leventää eikä ruuhkia kestää.

Maksuton joukkoliikenne tarkoittaisi:

—> Helsingille ensisijaista liikkumistapaa

—> Jokainen kaupunkilainen rahoittaisi joukkoliikennettä, ei pelkästään käyttäjä

—> Rangaistavuus ja valvonta poistuisi

—> Matkustaminen nopeutuisi ja liikenteen jouhevuus lisääntyisi

—> Työntekijöiden turvallisuus lisääntyisi, ongelmatilanteet ovat koskeneet monesti rahastusta

—> Käyttäjien seuranta muuttuisi laadun seurannaksi

—> Herttoniemestä metrolla keskustaan: 0€, ensimmäistä kertaa laillisesti.

Numeroita:
HSL: 558,2 milj.€
Kuntaosuus: 276,3 milj.€
Lipputulot: 267,4 milj.€
Lipputulot, sisäiset: 130 milj.€
Lipputulot, seutu: 102,7 milj.€
Lippu, kk, sisäinen: 44 euroa
Lippu, kk, seutu: 92,10 euroa
Vyöhykemalliin siirtyminen: XXXmilj.€
Kunnallisveron 1% nosto: n.117 milj.€
Maksuttomuus: 140 milj.€