Opiskelijat julistavat yhdenvertaisuuden puolesta korkeakoulutuksessa

Arcada studerandekår – ASK ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry. näkevät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon keskeisinä arvoina joita korkeakoulujen tulee ylläpitää kaikessa toiminnassa. Korkeakouluilla on myös vastuu luoda pohja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle koulutuksen kautta.

Moninaisuus on nähtävä vallitsevana alkuasetelmana yhteiskunnassa. Moninaisuutta ja sen ymmärtämistä on vaalittava kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Erilaisuuden pelko ja ennakkoluulot on karistettava ja pystyttävä avoimeen keskusteluun. “Koska opiskelun arjessa kuitenkin törmätään sukupuolittuneisiin asenteisiin, sukupuoleen perustuvaan syrjintään ja epäasialliseen kohteluun on korkeakouluilla vastuu nostaa näitä aiheita esille ja puuttua niihin“ toteaa ASKin puheenjohtaja Nanna Sandqvist.

ASK ja TOKYO osallistuavat tänä vuonna rasismin vastaiseen viikkoon, viikko 12, jonka avaa Tasa-arvon päivä. Opiskelijajärjestöt tekevät jo vahvaa syrjinnän vastaista työtä, jonka osana ovat nimetyt häirintäyhdyshenkilöt. ASK ja TOKYO haastavat korkeakoulut aktiivisesti mukaan syrjinnän vastaiseen toimintaan ja toivovat sekä henkilökunnan että opiskelijoiden suuremmissa määrin huomioimaan mahdollisia syrjintätilanteita jotta niihin voitaisi puuttua. “Rasismi, loukkaaminen, vihamielisyys, nöyryytys, häirintä ja kiusaaminen eivät kuulu mihinkään yhteisöön“ sanoo TOKYOn puheenjohtaja Aleksi Heliövaara.

ASK järjestää kaikille mahdollisuuden luopua ennakkoluuloistaan osallistumalla Punaisen Ristin Luovu ennakkoluuloistasi-kamppanjaan. Punaisen Ennakkoluulo-roskiksen löydät keskiviikkona 22.3 klo. 10-14 Arcadan tiloista.

Jos koet tulevasi kiusatuksi, häirityksi tai syrjityksi ota yhteys oman opiskelijajärjestön häirintäyhdyshenkilöihin.

Arcada studerandekår – ASK

Henrik Nyholm, sopo@asken.fi 040 775 3908

Jenna Martikainen, motion@asken.fi 045 237 4224

TOKYO ry.

Mikko Akkola, mikko.akkola@aalto.fi

Laura Euro, laura.euro@aalto.fi
Tilläggsinformation/Lisätietoa

Henrik Nyholm, styrelsemedlem/hallituksen jäsen, Arcada studerandekår – ASK, sopo@asken.fi 040 775 3908

Aleksi Heliövaara, TOKYOn puheenjohtaja/styrelseordförande, aleksi.heliovaara@aalto.fi , 045 128 1122

(Kannanotto on julkaistu aikasemmin sivulla www.asken.fi)